OFERTA:

Księgi rachunkowe:

  • prowadzenie: ksiag rachunkowych, podatkowych ksiag przychodów i rozchodów, ewidencji zakupu i sprzedazy dla potrzeb podatku od towarów i uslug (VAT- rejestr zakupu i sprzedazy), ewidencji srodków trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych dla celów bilansowych i podatkowych oraz dokonywania miesiecznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji, prowadzenie innych ewidencji przewidzianych przepisami prawa lub uzgodnionych z klientem,
  • sporzadzanie obowiazkowych sprawozdan finansowych oraz statystycznych,
  • naliczanie wynagrodzen zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz z uwzglednieniem regulaminu wewnatrzzakladowego,
  • prowadzenie ewidencji wynagrodzen poszczególnych pracowników,
  • przygotowanie informacji o wynagrodzeniach dla poszczególnych pracowników (paski),
  • otwarcie ksiag rachunkowych (spólki prawa handlowego) - zalozenie planu kont zgodnego z przepisami ustawy o rachunkowosci,
  • opracowywanie zasad (polityki rachunkowosci),
  • przeprowadzanie przegladów dokumentacji ksiegowej i procedur ksiegowych.

 

Copyright © 2011 Tonerprof
www.tonerprof.pl