OFERTA:

Pozostałe:

III.   Uslugi i doradztwo gospodarcze
  • rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym lub dokonanie wpisu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej,
  • rejestracja w urzedzie statystycznym (REGON),
  • rejestracja w urzedzie skarbowym,
  • rejestracja firmy Klienta w zakladzie ubezpieczen spolecznych,
  • przygotowanie umów o prace dla nowych pracowników,
  • rejestracja pracowników w zakladzie ubezpieczen spolecznych.

 

Copyright © 2011 Tonerprof
www.tonerprof.pl